Privacyverklaring

1.0 Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
U leest op dit moment de privacy verklaring van Postzegelhandel Europost. Europost is professioneel actief op het gebied van postzegels en munten. U kunt hierbij denken aan in en verkoop van postzegels, munten en aanverwante artikelen. Daarnaast heeft Europost een winkel en webshop. Ook maakt Europost gebuikt van diverse kanalen zoals Ebay, Catawiki, Delcampe, etc. voor de verkoop van postzegels en munten (ook internationaal).
Indien u gebruikt maakt van bovenstaande externe kanalen, zijn de desbetreffende privacy voorwaarden van toepassing en die kunt u bij dat kanaal vinden.
Postzegelhandel Europost is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2.0 Contactgegevens:

Postzegelhandel Europost
Ginnekenweg 15
4818 JA BREDA
Nederland
Tel: 076 561 49 23
Email: info@europost.nl
KVK Nr. 16073385

3.0 Gegevens

3.1 Welke gegevens worden verwerkt/verzameld door Postzegelhandel Europost

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
(bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch)
– Bankrekeningnummer (IBAN)

Postzegelhandel Europost heeft niet de intentie gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders en/of voogd. Echter kan Europost niet zelf controleren of een bezoeker ouder van 16 is. Om te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming, raden wij u aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw kinderen. Indien er onverhoopt informatie verzameld is van een minderjarige en u bent ervan overtuigd dat deze verzameld zijn zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op via info@europost.nl. Dan worden de gegevens verwijderd.

3.2 Doel van verwerken/opslaan gegevens

Postzegelhandel Europost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling bij de webshop van Europost
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
(Denk aan vragen wat betreft een online bestelling en dergelijke)
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en bestellingen via de website te verwerken
– Om retourzendingen en na leveringen te kunnen verwerken/uit te voeren

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Postzegelhandel Europost neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Deze besluiten worden genomen door computersystemen en/of programma’s zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Europost) tussen zit.
Postzegelhandel Europost gebruikt de volgende systemen:
– Wordpress
– WooCommerce

Deze systemen worden gebruikt voor het online zetten/houden van de website, verwerken van orders, weergeven van producten in de webshop , het onderhoud aan de website. Door gebruik te maken van dit systeem worden voorraden automatisch aangepast n.a.v. bestellingen, pakbonnen en facturen automatisch gegenereerd voor bestellingen, gegevens automatisch opgeslagen indien een klant zich inschrijft als klant (dus niet als gast besteld).

– Outlook/ QNS server

Outlook wordt gebruikt voor alles wat betreft email verkeer. Door gebruik te maken van dit systeem worden emails automatisch geladen in de mailbox. Dit gaat via de externe server bij QNS.

– Mailchimp

Door gebruik te maken van dit systeem worden nieuwsbrieven automatisch naar alle klanten gestuurd die zich hebben ingeschreven

– Mollie

Mollie wordt gebruikt voor het automatisch verwerken van betalingen bij bestellingen via de website. Hierbij worden geen gegevens aan Mollie verstuurd, deze krijgt Mollie zelf d.m.v. bankgegevens van de klant. Wat Mollie doet met klantgegevens, zal in hun privacyverklaring worden weergegeven.

Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Omdat Europost gebruik maakt van deze systemen, heeft dit gevolgen voor u. Dit houdt in dat gegevens zoals vermeldt bij 3.1 worden verwerkt/opgeslagen voor de in 3.2 vermeldde doelen.

3.4 Beveiliging

3.4.1 Hoe worden gegevens verzameld/verwerkt?

De e-mail van Postzegelhandel Europost wordt gehost bij QNS. Als u contact opneemt via het contactformulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van QNS.
Alle gegevens die worden verzameld/verwerkt door Postzegelhandel Europost, worden digitaal opgeslagen via de website. Daarnaast heeft Europost een klantenbestand in een beveiligd Excel document. Gegevens die digitaal staan opgeslagen, staan beveiligd in de website, waar enkel medewerkers van Europost bij kunnen. Wijzigingen in het beveiligde klantenbestand in Excel worden middels een logboek bijgehouden.
Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Europost gebruik van een externe webtool. Dit is Mailchimp, https://www.mailchimp.com/. Hiervoor levert Europost zelf gegevens aan. Indien u wilt weten wat deze website met de gegevens na gebruik doet, moet Europost verwijzen naar hun privacyverklaring.

3.4.2 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Postzegelhandel Europost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@europost.nl.
Europost maakt gebruik van een beveiligde SSL verbinding en is veilig. Dit houdt in dat informatie die u verzendt of ontvangt altijd privé is. Ook heeft de website een geldig beveiligingscertificaat.
Het certificaat bestaat uit bepaalde protocollen die de communicatie tussen computers (zoals op het internet) beveiligen. Hiermee wordt bewezen dat er een beveiligde verbinding is tussen servers en internetbrowsers. De server van de website gebruikt een certificaat om de identiteit van de website te bewijzen aan uw browser.

Het beveiligingscertificaat voor de website van Postzegelhandel Europost is verleend door Comodo RSA Extended Validation Secure Server CA en is geldig tot 10-05-2025.

3.5 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Postzegelhandel Europost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Europost hanteert de volgende bewaartermijn:
– Welke gegevens: persoonsgegevens n.a.v. bestelling via website, telefonisch of per email
(Zie overzicht in 3.1 voor welke persoonsgegevens hier onder vallen)
– Termijn: 6 Maanden
– Reden: om bestellingen en financiële gegevens in boekhouding te kunnen verwerken en bij eventuele problemen/fouten van bestellingen correct en juist te kunnen handelen (denk aan retourzendingen of na leveringen).

– Welke gegevens: gegevens die u zelf doorstuurt per email wanneer u contact met ons opneemt, uw naam en emailadres
– Termijn: 1 jaar
– Reden: de emailserver van Europost slaat e-mails automatisch op voor een periode van 1 jaar. Daarna worden deze e-mails automatisch verwijderd.

3.6 Delen van persoonsgegevens met derden

Postzegelhandel Europost verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.0 Cookies

Postzegelhandel Europost gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5.0 Rechten

5.1 Inzage

Uw heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Europost vastgelegd zijn en bewaard worden. Dit kunt u doen door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens zoals deze bij Europost bekend zijn.

5.2 Rectificatie

Kloppen u gegevens niet of zijn deze veranderd? U heeft het recht deze gegevens te laten rectificeren door Europost. Gegevens omtrent het versturen van nieuwsbrieven kan u aanpassen door per mail contact op te nemen.

5.3 Overdracht, wissen en stop gegevensgebruik

Mocht u gegevens nodig hebben die opgeslagen zijn bij Europost en u stapt over naar een andere partij of dienst? Dan heeft u het recht op overdracht, waarbij Europost alle gegevens dient over te dragen naar de andere partij.
Wil u niet langer dat uw gegevens vastgelegd zijn bij Europost? U heeft ten alle tijden het recht deze te laten wissen door Europost. U kunt dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@europost.nl.
Als u niet wilt dat Europost uw gegevens nog langer gebruikt, heeft u het recht om het gebruik van uw gegevens stop te zetten. Uw gegevens worden dan niet verwijderd maar mogen niet gebruikt worden. Maak dit kenbaar door een email te sturen.

5.4 Klachten

Als u vindt dat Europost niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

6.0 Afronding

Europost verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Europost de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Europost met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Europost behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Europost dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Europost te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Info@europost.nl | Ginnekenweg 15 | 4818JA | Breda | KVK Nr. 16073385

Producten in de spotlight